Missie van Rolstoel Service Nijmegen

 

   Rolstoel Service Nijmegen stelt zich ten doel om de zelfstandigheid van mensen met een mobiliteitsbeperking te bevorderen door een optimale dienstverlening op het gebied van hulpmiddelen. Het maatschappelijke belang van deze dienstverlening bepaalt de hoge kwaliteitsnorm die te allen tijde wordt nagestreefd en de grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de eindgebruiker en de opdrachtgever.

     Rolstoel Service Nijmegen levert kwaliteitsproducten, die aantoonbaar voldoen aan technische keuringseisen zoals CE, TNO/GQ, TüV, Nordic en Handikap Institutet.

Rolstoel Service Nijmegen respecteert haar omgeving.
 Zij kent haar verantwoordelijkheid op maatschappelijk en zakelijk gebied
alsook ten aanzien van het milieu.