Disclaimer

De Rolstoel Service Nijmegen bv internetsite

Rolstoel Service Nijmegen bv stelt het op prijs dat u ge´nteresseerd bent in haar internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is het mogelijk dat de informatie die op de internetsite van
Rolstoel Service Nijmegen bv wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Een bezoeker/ster van de internetsite van Rolstoel Service Nijmegen bv mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of
andere in deze internetsite opgeslagen informatie openbaar maken, wijzigen of verveelvoudigen zonder vooraf gekregen toestemming van Rolstoel Service Nijmegen bv.

Virussen en veiligheid

De internetsite van Rolstoel Service Nijmegen bv wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid
van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen be´nvloeden kan helaas niet worden gegarandeerd.

Deze site kan tevens links bevatten naar andere internetsites. Rolstoel Service Nijmegen bv is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een
aan deze site verbonden internetsite.                 

Uw vragen, suggesties en commentaar

Voor al uw vragen, suggesties en commentaar kunt u zich wenden tot :

info@rolstoelservice.nl