WMO - PGB  hoe werkt dat?

 
     
 

Een hulpmiddel aanvragen? Lees dit eerst!

 
     
  Indien u bij de aanvraag van een hulpmiddel de regie in eigen handen wilt houden dan is het van belang dat u onderstaande tips goed leest en in de juiste volgorde uitvoert.  
     
 
 1. Maak eerst zélf een Persoonlijk Plan en geef daarbij gedetailleerd aan wát je nodig hebt en waarom. Je kunt je laten helpen door een ergotherapeut, maar laat het niet schrijven door de gemeente of een leverancier van de gemeente.

  Eventueel kun je hierin al aangeven waarom een voorziening uit het standaard pakket van de gemeente níet voldoet en de door jou gekozen optie wél. Noem geen prijzen, alleen argumenten.
  Zie artikel 2.3.2 lid 2 
   

 2. Overhandig het Persoonlijk Plan tijdens het keukentafelgesprek aan de gemeente (in elk geval bínnen 7 dagen na de melding van een behoefte aan maatschappelijke ondersteuning).

  De gemeente dient dit plan te beoordelen en als ze het er niet mee eens is dient ze gemotiveerd (juridisch) aan te geven waarom jouw Persoonlijk Plan niet geaccordeerd wordt. De gemeente mag het Persoonlijk Plan niet negeren, zie artikel 2.3.2 lid 5
   

 3. De gemeente dient binnen 6 + 2 weken te reageren. Als het langer duurt vraag je om een tijdelijke voorziening of meld je “dat je je genoodzaakt voelt gebruik te maken van de Wet Dwangsom en Beroep”.
   

 4. Zorg dat je het over het Persoonlijk Plan eens bent met de gemeente: Niet het aanbod vanuit het standaard pakket, maar de vraag van de cliënt hoort voorop te staan.
   

 5. Vervolgens is de keuze: wordt het een voorziening in Natura of een Persoons Gebonden Budget,
  zie artikel 2.3.6 lid 1

Bovenstaande is gebaseerd op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015,
artikelen 2.3.2,  2.3.5  en  2.3.6
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - BWBR0035362

Tenslotte:

Gemeentelijke verordeningen mogen niet in strijd zijn met de wet. Dat houdt in dat bovenstaande altijd geldt, ook al beweert een gemeente anders.

Overigens behoren de mogelijkheid van een PGB én de gevolgen daarvan tijdens het keukentafelgesprek door de gemeente te worden gemeld. Vervolgens geef je zelf aan of je een PGB wenst.

De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening (een voorziening die niet in het standaardpakket van de gemeente zit) is maximaal 100% van de aanschafwaarde.

 

 
  Wmo-cliënten zijn vaak machtiger dan ze zelf denken. Wie een rolstoel of een ander hulpmiddel aanvraagt bij de gemeentelijke Wmo-afdeling krijgt te maken met een standaardpakket. Een pakket dat door de gemeente veelal zwaar is uitonderhandeld met een beperkt aantal leveranciers.
Maar wat nou als je je oog op een ander - voor jou beter - product hebt laten vallen? Een product dat de gemeente je in eerste instantie niet aanbiedt omdat het niet in het standaardpakket zit?
Juist, dan trek je de Wmo-Powerkaart.
 
 

   

 
 

 
Deze WMO-Powerkaart is voor o.a. verkrijgbaar bij Rolstoel Service Nijmegen.

 
 

 

 
  Klik hier om deze pagina af te drukken