Klant Tevredenheids Onderzoek

Geachte klant,

U heeft een scootmobiel of rolstoel aangeschaft bij Scootmobiel Service Nijmegen of Rolstoel Service Nijmegen.
Graag vernemen wij van u hoe u het aankooptraject heeft ervaren.

Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden en daar na op verzenden drukken?

1.    1. Voldoet de scootmobiel/rolstoel aan uw verwachtingen?
  
ja
   nee

2. Heeft u nog vragen over het gebruik van de scootmobiel/rolstoel?
  
ja
   nee

1.    3. Heeft u het contact met de medewerker(s) van SSN/RSN als prettig ervaren?
  
ja
   nee

4. Vindt u dat u een objectief advies heeft gekregen?
  
ja
   nee

5. Vindt u dat u deskundig advies heeft gekregen?
  
ja
   nee

6. Is het u bekend dat SSN/RSN een werkplaats heeft met deskundige monteurs voor reparaties aan hulpmiddelen?
  
ja
   nee

7.
Bent u op de hoogte van de service en nazorg die SSN/RSN biedt?
   ja
   nee

8. Mogen wij circa 1 jaar na uw aankoop contact met u opnemen om u te attenderen op de mogelijkheid van onderhoud aan uw scootmobiel of elektrische rolstoel?
   ja, mijn gegevens zijn als volgt:  naam:
                                                            adres:

                                           telefoonnummer:

                                              framenummer: 6533-

   nee, ik neem liever zelf contact op.

9.
RSN is gecertificeerd volgens het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH).
     Dat houdt onder meer in dat wij beleid voeren ten aanzien van klachtenafhandeling en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
     Bent u bekend met het NKH?

   ja
   nee, ik verneem graag meer informatie over het NKH , over het beleid van RSN ten aanzien van klachten [link] en over het MVO-beleid van RSN


Einde van de vragenlijst!

Uw antwoorden op deze vragen helpen ons bij het op peil houden en verbeteren van onze dienstverlening.

Hartelijk dank.

Terug naar de website